Thứ năm, 05/08/2021 - 04:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC THỌ
Ngày ban hành:
01/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành:
19/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực