Thursday, 05/08/2021 - 06:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC THỌ
Văn bản liên quan

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành:
19/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ
02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành, 02 (hai) thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung của thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp
dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày ban hành:
04/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực