Tuesday, 14/08/2018 - 15:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC THỌ
 • Trịnh Hồng Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986070671
  • Email:
   trinhhongmanh@hatinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thái Thị Minh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0987602247
  • Email:
   thaithiminhhong@hatinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: