Thứ năm, 05/08/2021 - 05:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC THỌ
 • Hồ Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   hohuyen78@gmail.com
 • Trần Hà Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912487454
  • Email:
   phchinhpgd@gmail.com
 • Phan Đình Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0989800782
  • Email:
   hoahiengd@gmail.com
 • Trần Ngọc Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912676984
  • Email:
   ngoccuongpgd@gmail.com
 • Phan Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919844781
  • Email:
   hoa81ductho@gmail.com
 • Trần Thế Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0976783789
  • Email:
   thethoai@gmail.com