Thứ năm, 05/08/2021 - 04:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC THỌ
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 4 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Ủy ban nhân dân cấp xã

Giáo dục Mầm non Đã có hiệu lực
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Giáo dục Mầm non Đã có hiệu lực
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục Mầm non Đã có hiệu lực
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục Mầm non Đã có hiệu lực