Thursday, 21/02/2019 - 10:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC THỌ
  • Tài liệu giảng dạy Scratch
    | Trần Thế Thoại | 194 lượt tải | 6 file đính kèm
    Slide giảng dạy Scratch
  • Bộ cài Scratch
    | Trần Thế Thoại | 148 lượt tải | 1 file đính kèm